BLOG

18.11. 2020

Vysoká klenba – Pes cavus

Zpravidla se jedná o vrozenou deformaci nohy, při které se střed chodidla nedotýká terénu vůbec nebo jen zčásti. Následně se vahou těla zatěžuje přední část chodidla a pata. Mohou se přidružit mozoly a haluxy. Symptomy Počítačovým vyšetřením lze s jistotou zjistit: ztvrdnutou kůži pod I. – V. metatarsální kostí následkem silného tlaku bolesti a přecitlivělost v oblasti kleneb následkem zhoršené stability...

13.11. 2018

Plochá noha – Pes planus

Noha se v průběhu evoluce ještě nepřizpůsobila zcela vynucenému způsobu vzpřímené chůze. Nezvládá trvalé zatížení. Její klenba se bortí. Podélní i příční klenby klesnou. Její vnitřní strana se dotýká terénu. Když se mokrou nohou postavíme na skálu, noha zanechává zřetelný otisk. Samozřejmě tuto zanechanou stopu můžeme mnohem důkladněji prostudovat pomocí počítačového zařízení. Je na něm dobře zřetelná kleslá příčná...